Internet
www.logbuilders.dk
E-mail
log@logbuilders.dk

 

Tilmelding 2016
Foreløbig plads på kursus reserveres og bekræftes skriftligt via e-mail i den rækkefølge tilmeldinger modtages.
Opkrævning af depositum sendes 1.4
Endelig plads tildeles og bekræftes skriftligt,  når depositum er modtaget.

Der vil blive afholdt kursus i to perioder - hver på 5 dage.

Kursus 1:    Weekend-kursus startende med 3 dage 8.7 til og med 10.7 + 2 dage 16.7 og 17.7

Kursus 2:    Fra 11.7 til og med 15.7

I et vist omfang vil du også kunne deltage i en sammenhængende periode på 5 dage i perioden 8.7 til og med 17.7.
Dette vil afhænge af de øvrige tilmeldinger - angiv dine ønsker.

Rød tekst betyder at perioden er fuldtegnet - grøn næsten fuldtegnet - men spørg - du kan altid komme på venteliste. - også for 2016.

Perioderne kan være fuldtegnet tidligt på året, så vent ikke for længe med tilmeldingen - den er uforpligtende indtil depositum er betalt.
Bliver du forhindret refunderes størsteparten af din indbetaling.
.

Tilmelding sker ved at sende mail til log@logbuilders.dk. - hvor du også kan stille spørgsmål.
Angiv ønsket periode eller perioder, hvis du ønsker en ekstra uge.

Husk at opgive navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.