Internet
www.logbuilders.dk
E-mail
log@logbuilders.dk

 

Byg på Kursus
Kursus giver dig og din familie eller dine venner en enestående mulighed for at kombinere ferie og aktivitet - en aktivferie.

I 2001 startede vi på Læsø, i et samarbejde med Saltsydehytten, et byggeri på ca. 100 m2.
På billedet nedenfor ses det sidste kursushold fra 2003 foran huset, ligesom der er vist en del af byggepladsen.
Råhuset blev stort set færdigt men Saltsydehytten havde ikke resurser til at færdiggøre huset med tag, gulv, vinduer og døre.
Råhuset blev derfor flyttet til Klitplantagen og indrettet til forskellige formål - se billedet nedenfor.

I 2004 startede et samarbejde med Læsø Klitplantage og vi påbegyndte opbygning af 4 shelters.
Shelters er nu opstillet i skoven omkring en bålplads og står til rådighed for besøgende.
Et eksempel på de omtalte shelters ses nedenfor.
Frem til 2009 er endvidere bygget 4 gæstehuse til private på Læsø, et legehus til en lokal børnehave samt yderligere et shelter og en toiletbygning til Læsø Klitplantage.
Efter 2009 afholdes kursus hos bygherrer i Danmark, som gerne vil have opført en hytte og lære teknikken.

I 2016 vil der blive afholdt kursus ved 8462 Harlev J - terminer findes under Tilmelding.

Der bygges en hytte på ca. 20 m2 - nederst til højre er vist en på ca 40 m2.
Husene opbygges i moduler - en teknik, som betyder, at arbejdet foregår på jorden.

      

           

                                 Klik for at forstørre de små billeder.