Internet
www.logbuilders.dk
E-mail
log@logbuilders.dk

 

Bjælkehuset

              

Her ser du en skitse af en simpel bjælkehytte på ca. 20 m2.
Hytten bygges med fuldtømmer, dvs. stammer af eksempelvis fyr, gran eller lærk, som leveres fra skoven i den nødvendige længde.

Stammerne afbarkes, og anvendes som de er til byggeriet.
Byggemetoden kaldes laftning, en teknik, som både sikrer stabilitet og tæthed mellem de enkelte stammer.

Da fuldtømmer er både dobbelkrumt og har buler og knaster, skal der under laftningen tages højde herfor ved at overføre overfladekonturer
fra stamme til stamme - resultatet er en fuldstændig tilpasning.

Materialeudgifter til råhuset er meget lave - arbejdet er tidskrævende, men glæden ved at bygge og eje resultatet er noget ganske særligt.
Der er ingen grænser for, hvor stort man kan bygge, når man først har øvelsen.